hulpmiddelen en vervoer

Waar heb je behoefte aan.

 

Het gaat hier over hulpmiddelen, vervoer, wonen en zorg.

Fysiotherapie, ergotherapie en logopedie zijn al toegelicht.

 

Er zijn drie belangrijke groepen van behoeften, het begint met lopen en wonen, dan vervoer, en het eindigt met zorg.

Het eerste waar je met MSA-c behoefte aan krijgt is ondersteuning bij het lopen.

 

Een wandelstok is het eerste hulpmiddel voor buitenshuis, binnenshuis zijn handbeugels nodig op plekken waar je lichaam draait, zoals in douche en toilet. Want draaiingen maken je extra instabiel. Een rollator is erg handig, zeker binnen. Daarnaast worden trappen en drempels moeilijk, later worden trappen haast onmogelijk en gewoon gevaarlijk. Op tijd verhuizen naar aan gelijkvloerse woning is daarom zeer te overwegen, hoewel je dan je sociale omgeving verliest, dat is een hoge prijs.

Al vrij vroeg gaat fietsen niet meer, het is de vraag of een aangepaste fiets zin heeft, omdat je er niet goed op en af komt. Want MSA-c kent zogenaamde zijwaartse instabiliteit, heel anders dan bij Parkinson, je dreigt alle kanten op te vallen. Een scootmobiel gaat wel en is een heel goede vervanging van een fiets. Als het lopen echt niet meer gaat, is er de rolstoel.

Als tram, bus en trein te moeilijk worden qua in- en uitstappen, zijn er voorzieningen als een taxibus, waar je of gratis of heel goedkoop gebruik van kunt maken.

Zorg: hoe werkt de zorg in Nederland sinds 1 januari 2015.

Per 1 januari 2015 is de zorg niet meer geregeld in de AWBZ. Wijkverpleging en persoonlijke zorg vallrn nu onder je ziektekostenverzekeraar. Het belangrijkste is dat je zorg moet aanvragen bij een Thuiszorg-organisatie. Die beoordelen op basis van een gesprek en bezoek aan huis wat er nodig is. Zo maken zij de zogenaamde indicatiestelling die vroeger het CIZ deed. De thuiszorg legt die indicatie vast in een zorgplan dat aan je wordt voorgelegd voor een akkoord.

Dan sturen zij dat aan je zorgverzekeraar die in principe akkoord gaat en de zorg die je krijgt, gaat betalen aan de Thuiszorg. Er is geen eigen bijdrage meer verschuldigd.

Deze regeling geldt voor wijkverpleging en persoonlijke zorg, zoals hulp bij wassen en aankleden. Hoe het werkt als je huishoudelijke hulp wilt, is mij niet precies bekend, wel dat je daarvoor moet aankloppen bij je gemeente.

Wat heb je nodig, en wat is mogelijk?

Instanties, waar kan je terecht voor wat?

Waar kan je wat aanvragen.

 

Voor diverse voorzieningen is er de WMO, die biedt ondersteuning vanuit de gemeente.

Daarbij gaat het om drie groepen voorzieningen: om woningaanpassingen, om loopmiddelen en om vervoersvoorzieningen. Ze worden hieronder kort uitgewerkt.

 

Voor persoonlijke zorg en wijkverpleging was er tot 1 januari 2015 de AWBZ, die is nu vervangen door de Wet langdurige zorg.

Als je deze zorg nodig hebt, moet je die aanvragen bij de thuiszorg.

 

Bij woningaanpassingen gaat het om toegankelijkheid, zodat je thuis kunt blijven wonen. Denk aan een deurautomaat zodat je zelf de deur open kunt doen, bijvoorbeeld om er doorheen te kunnen met een scootmobiel. Of aan een traplift, zodat je boven kunt komen. De gemeente doet dat niet zomaar, men kijkt of dit soort dure investeringen wel zinvol zijn vergeleken met andere mogelijke oplossingen, zoals een eventuele verhuizing. Daarover ga je zelf, maar de gemeente kan wel een dure voorziening weigeren als ze verhuizen een realistische optie zouden vinden. Te hoge drempels en trapjes komen ook voor aanpassingen in aanmerking. Dat geldt niet voor dingen als muurbeugels in toilet en douche of bad, die moet je zelf regelen en betalen.

Bij loopmiddelen gaat het om een rolstoel en/of scootmobiel. Een rollator moet je zelf regelen, die wordt niet door de gemeente verstrekt of vergoed. Wel soms door de ziekteverzekeraar. Advies is om eerst te informeren. nog toelichten: in bruikleen of via een pgb.

Bij vervoersvoorzieningen gaat het om een taxibus waar je gebruik van kunt maken, of om een regiotaxi.

Wat ook handig cq nodig is, is een gehandicapten parkeerkaart.

 

Tips

De WMO, wat is het en hoe werkt het?

 

De WMO is de Wet

Maatschappelijke Ondersteuning. De wet wordt uitgevoerd door de gemeenten, wat betekent dat er verschillen bestaan. Waar je precies recht op hebt, is afhankelijk van waar je woont. Op de ene plek worden muurbeugels vergoed, ergens anders niet.

Informeer je dus goed bij je eigen gemeente.

Van stok tot taxibus.

 

tekst volgt

steun bij lopen, stok, rollator, nordic walking

Houd een goede administratie bij!

 

 

 

 

leg alles vast en bewaar alle brieven en correspondentie

Copyright © All Rights Reserved