Mijn persoonlijke blogs

Ik maak mijn eigen verhaal.

 

Daar gaan mijn blogs over: over de realiteit zoals ik die ervaar.

En over hoe ik daar op reageer, over hoe ik ermee omga.

Heel mijn wezen heeft daarin een plaats: het heden, het verleden en de toekomst.

En dat in al zijn facetten. Van praktische problemen en oplossingen .... tot dromen en gedachten over vroeger en over wat nog komen gaat. Want het maakt allemaal deel uit van wie ik ben.

 

Dat is ooit begonnen met het nest waarin ik ben geboren, mijn ouders, mijn zusjes, en de omstandigheden. Dat alles heeft bepaald wat ik 'normaal' ben gaan vinden. Daar horen ook opvattingen over ziekte en gezondheid bij. Daar is opvoeding thuis en op school aan toegevoegd alvorens ik mijn eigen invulling kon gaan maken, bovenop dit fundament dat voor altijd bepalend is.

En zo ben ik begonnen aan mijn levensverhaal, waarin nu MSA een grote rol is gaan spelen. Maar ik heb in mijn leven gelukkig geleerd dat ik in hoge mate mijn eigen werkelijkheid creëer, wat er ook gebeurt.

Zo maak ik mijn eigen verhaal, zoals ieder mens dat volgens mij op zijn eigen manier doet.

Ieder mens creëert zijn eigen verhaal. Misschien kan ik daar een klein steentje aan bijdragen, doordat ik in mijn blogs zichtbaar maak hoe alle draden uit je zelfgesponnen web met elkaar verbonden zijn.

Zo ben ik deze website begonnen, zo eindigt hij ook, het verhaal is rond.

Persoonlijke blogs

Iets over hoe ik mijn blogs schrijf.

 

In de zomer van 2013 ben ik begonnen met het schrijven van blogs. In eerste instantie vooral voor mezelf, om onder woorden te brengen waat er in me omging. Ik weet dat ik een grote sterke binnenwereld heb, waarin ik alles wat ik waarneem en beleef - binnen en buiten - overweeg.

Toen besloot ik dat proces op te schrijven, er taal aan te geven. Ik gaf de link aan de kinderen en enkele vrienden en familieleden.

 

Inmiddels is die kring vergroot. Enkele vrienden hebben aangegeven dat die blogs waardevol kunnen zijn voor anderen, dat het waard is ze te publiceren voor een breder publiek van mensen die geconfronteerd worden met ziekte en verlies. Schoorvoetend geef ik gehoor aan dat idee.

Dit is de eerste stap op dat pad.

Hier is de link naar mijn blogs: blog.msa-info.nl

 

De komende maanden zal ik mijn blogs geleidelijk online zetten.

Enkele blogs noem ik expliciet:

* Op een dag gaat iets niet meer

* Wat mag ik hopen?

* Keilen in Kroatie

* Wat helpt?

 

Tot besluit: ieder creëert zijn eigen verhaal

Blogs

 

Buigend riet.

 

Foto: buigend riet, als symbool van wel buigen, maar niet opgeven.

Schrijven zonder pen.

 

Ik kan niet meer schrijven, de letters die ik op papier zet, zijn als van een klein kind, het is onleesbaar. Maar gelukkig is bij MSA-c de mind onaangetast, dus met behulp van de computer komt alles op papier.

 

Waarover gaan de blogs? Ik ben uniek, en ook weer niet,

helemaal niet.

 

Daarover gaan mijn blogs. Ik schrijf over mijn specifieke beleving en gevoelens, die zijn uniek, want ze zijn van mij. Tegelijkertijd zijn de grote en kleine levensthema's voor andere mensen zo herkenbaar, omdat die thema's in een proces van ouder worden nu eenmaal voor ieder spelen.

Denk bijvooorbeeld aan het omgaan met ziekte en verlies, aan de zorg voor elkaar, aan afhankelijkheid en onzekerheid, denk aan het terugblikken op je leven, je werk, hoe waardeer je dingen toen en nu.

In die thema's is niemand uniek. We staan als het ware model voor elkaar.

Wat ik doe in mijn blogs, is met een open mind er woorden aan geven, het opschrijven en delen met anderen.

Ik zie mezelf als een soort kruispunt tussen mijn binnenwereld en de buitenwereld, die komen elkaar op het kruispunt tegen. Dat houdt mij altijd bezig, dat is waar ik over schrijf.

Soms oordelend, soms zoekend of onderzoekend hoe iets zit, nu over het leven met MSA.

Copyright © All Rights Reserved